Batang putol ang kanang binti, 2 kilometro ang nilalakad papuntang paaralan

Araw-araw, dalawang kilometro ang kailangang lakarin ng batang si Esmilyn makapasok lang ng paaralan. Dahil ipinanganak siya na putol ang kanang binti, gumagamit siya ng saklay para makapaglakad. Sundan natin ang kanyang kuwento sa video na ito!

No comments:

Powered by Blogger.